Ochrona danych osobowych

Administratorem podanych przez Pana / Panią danych osobowych jest Browar Zbrozło s.c. z siedzibą w Obornikach Śląskich, ul. Grunwaldzka 25. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy handlowej. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy oraz będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne i zgodnie z zasadami przechowywania danych a ich podstawą jest realizacja umowy.

Przysługuje państwu prawo dotyczące Pani / Pana danych osobowych:

  1. zażądać, sprostowania wszelkich błędów lub nieaktualnych danych, które posiadamy
  2. możliwości dostępu
  3. przekazania kopii danych które posiadamy
  4. udzielanenia przez nas informacji wykorzystywania tych danych
  5. zażądać usunięcia wszelkich danych które nie posiadają już podstaw prawnych do ich przetwarzania
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz ograniczenia przetwarzania tych danych na czas rozpatrywania skargi.

 

Prośby oraz żądania dotyczące ochrony Państwa danych osobowych prosimy składać na adres mailowy: info@zbrozlo.com lub na adres siedziby firmy.